Biblioteca de materials per a les PDI

Aquesta és la base de dades de materials per a les pissarres digitals interactives (PDI).

  • Hi podeu aportar fitxers amb el material en formats diversos (notebook, xbk...) i d'una mida inferior a 20 Mb. --> Com pujar materials per a PDI.
  • La imatge adjunta ha d'estar en format gif, jpg o png (no adjunteu imatges en format bmp).
  • Per tal que el material es pugui previsualitzar heu d'adjuntar un fitxer en PDF (inferior a 10 Mb).

Per a més informació consulteu el document Característiques dels materials.

Per cercar materials utilitzeu la pestanya "Cerca". També podeu ordenar-los per data de creació, autor/a, títol, nivell educatiu i altres dades a partir de les opcions de la part inferior de la pàgina.


IMPORTANT:

Tingueu en compte que la llicència genèrica del lloc és Creative Commons Reconeixement - No comercial - Compartir igual (text legal), de manera que tingueu cura amb els drets d'autoria. El fet de pujar un material implica que coneixeu i accepteu les "Condicions d'ús" del servei.

En particular, totes les imatges que utilitzeu als materials han d'estar referenciades i tenir una llicència Creative Commons.


        
 
Nom del recurs:
Nivell educatiu:
Àrea curricular:
Àmbit competencial:
Autor/a:
Tipus de fitxer:

Pàgina: () 1 ... 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 ()

per Emma Romera Romero - 4 març 2010

LE-Llengües estrangeres - 953 descàrregues

Activitat adreçada als alumnes de Cicle Mijà. Activitat de l'àrea d'anglès, vocabulari referit a l'aprenentatge de demanar o donar l'hora.
Aquest recurs elaborat amb el programa Smart Notebook, és un projecte de final del curs D206. Ús metodològic de la pissarra digital, en la seva primera edició (2008-2009)
time
 

per Maria Pau Méndez - 4 març 2010

IN-Interdisciplinar - 554 descàrregues

Activitat adreçada a Educació Infantil. A partir de l'observació treball de diversos aspectes lingüístics.
Aquest recurs elaborat amb el programa Smart Notebook, és un projecte de final del curs D206. Ús metodològic de la pissarra digital, en la seva primera edició (2008-2009)
dita febrer
 

per Anna Folqué Francolí - 4 març 2010

IN-Interdisciplinar - 1003 descàrregues

Activitat adreçada als alumnes d'Educació Infantil. Conèixer els arbres de l'entorn proper, els seus noms, confegir paraules relacionades.
Aquest recurs elaborat amb el programa Smart Notebook, és un projecte de final del curs D206. Ús metodològic de la pissarra digital, en la seva primera edició (2008-2009)
arbres tardor
 

per Cristina Bevià Alemany - 26 febrer 2010

CS-Ciències socials - 1336 descàrregues

Proposta diàctica adreçada a l’alumnat de 1r curs de secundària obligatòria. S'hi desenvolupen continguts de geografia de l’àrea de Ciències Socials: els climes i les seves característiques, els diferents tipus de paisatges segons la zona climàtica de la Terra, la interpretació de fotografies aèries, l’elaboració d’un climograma, etc.
Aquest recurs elaborat amb el programa Smart Notebook, és un projecte de final del curs D206. Ús metodològic de la pissarra digital, en la seva primera edició (2008-2009).
 

per Marta Fernández-Arroyo Galindo - 26 febrer 2010

MA-Matemàtiques - 1344 descàrregues

Recurs elaborat des de l'escola Pompeu Fabra de Vallirana (Baix Llobregat). Es tracta d’una proposta per al 1r nivell de Cicle Inicial d’Educació Primària per a treballar els números del 0 al 19, així com la suma, el concepte de desena i les matemàtiques a la vida quotidiana.
Aquest recurs elaborat amb el programa Smart Notebook, és un projecte de final del curs D206. Ús metodològic de la pissarra digital, en la seva primera edició (2008-2009).
 

per Leticia López Aira - 26 febrer 2010

MA-Matemàtiques - 1639 descàrregues

Proposta didàctica de l’àrea de matemàtiques per al cicle mitjà de l’educació primària a càrrec del CEIP Castella de Barcelona. “Les fraccions” consta de 13 pàgines on s’explica com llegir i com escriure una fracció, els termes que la formen, com treballar les fraccions a partir del geoplà, etc.

Aquest recurs elaborat amb el programa Smart Notebook, és un projecte de final del curs D206. Ús metodològic de la pissarra digital, en la seva primera edició (2008-2009).

 

per Dolça Vert Ros - 26 febrer 2010

IN-Interdisciplinar - 963 descàrregues

Activitat de lectura adreçada als alumnes del tercer curs del segon cicle d’Educació Infantil. Les il·lustracions són originals dels alumnes de P5 del curs 2005-2006 de l’escola Puig d’Arques de Cassà de la Selva. A partir de la lectura del conte “El Sol i la Lluna” l’autora proposa tot un seguit d’activitats i jocs relacionats amb cadascuna de les pàgines del mateix.
Aquest recurs elaborat amb el programa Smart Notebook, és un projecte de final del curs D206. Ús metodològic de la pissarra digital, en la seva primera edició (2008-2009).
 

per Lara Macià de Santiago - 26 febrer 2010

LE-Llengües estrangeres - 805 descàrregues

Activitat de l’àrea de llengua anglesa que té com a principal objectiu l’adquisició i el treball de vocabulari relacionats amb els oficis. L’autora, de l’IES Terra Alta, la situa a 3r d’ESO.
Aquest recurs elaborat amb el programa Smart Notebook, és un projecte de final del curs D206. Ús metodològic de la pissarra digital, en la seva primera edició (2008-2009).
 

per Mariajosé Monserrat - 26 febrer 2010

LE-Llengües estrangeres - 651 descàrregues

Les activitats de l’àrea de llengua anglesa per a 2n cicle d’ESO que des de l’IES Roquetes es mostren a “The butterfly effect”, s’insereixen dins el projecte que amb el mateix títol es va presentar al Pla Experimental de Llengües Estrangeres per als cursos 2008-2011. En síntesi es tracta de desenvolupar un treball sobre la cultura de la pau usant com a llengües vehiculars l’anglès i francès.
Aquest recurs elaborat amb el programa Smart Notebook, és un projecte de final del curs D206. Ús metodològic de la pissarra digital, en la seva primera edició (2008-2009).
 

per M. José Garcia Ramírez - 26 febrer 2010

IN-Interdisciplinar - 549 descàrregues

Conjunt d’activitats elaborades que serveixen de suport per a la realització d’un projecte sobre els cocodrils que els alumnes de P4 de l’escola Lluís Vives de Castelldefels varen treballar.
Aquest recurs elaborat amb el programa Smart Notebook, és un projecte de final del curs D206. Ús metodològic de la pissarra digital, en la seva primera edició (2008-2009).
 
Pàgina: () 1 ... 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 ()