Biblioteca de materials per a les PDI

Aquesta és la base de dades de materials per a les pissarres digitals interactives (PDI).

  • Hi podeu aportar fitxers amb el material en formats diversos (notebook, xbk...) i d'una mida inferior a 20 Mb. --> Com pujar materials per a PDI.
  • La imatge adjunta ha d'estar en format gif, jpg o png (no adjunteu imatges en format bmp).
  • Per tal que el material es pugui previsualitzar heu d'adjuntar un fitxer en PDF (inferior a 10 Mb).

Per a més informació consulteu el document Característiques dels materials.

Per cercar materials utilitzeu la pestanya "Cerca". També podeu ordenar-los per data de creació, autor/a, títol, nivell educatiu i altres dades a partir de les opcions de la part inferior de la pàgina.


IMPORTANT:

Tingueu en compte que la llicència genèrica del lloc és Creative Commons Reconeixement - No comercial - Compartir igual (text legal), de manera que tingueu cura amb els drets d'autoria. El fet de pujar un material implica que coneixeu i accepteu les "Condicions d'ús" del servei.

En particular, totes les imatges que utilitzeu als materials han d'estar referenciades i tenir una llicència Creative Commons.


        
 
Nom del recurs:
Nivell educatiu:
Àrea curricular:
Àmbit competencial:
Autor/a:
Tipus de fitxer:

Pàgina: () 1 ... 74 75 76 77 78 79 80 81 ()

per Isabel Riaño - 24 febrer 2010

EV-Visual i plàstica - 654 descàrregues

“El color” és una proposta feta des de l’IES Can Planas de Barberà del Vallès (Vallès Occidental) per a l’àrea de Dibuix Tècnic de 1r de Batxillerat. S’hi fa un estudi del color com a fenomen físic, es treballen barreges additives i subtractives mitjançant procediments tradicionals i les noves tecnologies, i, finalment, es fa un aplicació de les qualitats del color a la creació de composicions amb finalitats expressives.
Aquest recurs elaborat amb el programa Smart Notebook, és un projecte de final del curs D206. Ús metodològic de la pissarra digital, en la seva primera edició (2008-2009).
 

per Marta Zenzen - 24 febrer 2010

MA-Matemàtiques - 1596 descàrregues

Amb aquesta proposta, l'autora de l’IES Antoni Pous i Argila de Manlleu (Osona), desenvolupa aquests continguts: la classificació dels triangles, la suma dels angles d’un triangle, els punts notables dels triangles i el càlcul de l’àrea d’un triangle. Va adreçada a 1r cicle d’ESO.
Aquest recurs elaborat amb el programa Smart Notebook, és un projecte de final del curs D206. Ús metodològic de la pissarra digital, en la seva primera edició (2008-2009).
 

per Esther Velasco - 24 febrer 2010

CN-Ciències de la naturalesa - 860 descàrregues

Aquest projecte proposat des de l’IES Badia del Vallès (Vallès Occidental), s’adreça a l’alumnat de 1r del Batxillerat científic i Tecnològic. Els continguts que s’hi desenvolupen són: els diferents tipus de reaccions químiques, exemples dels tipus de reaccions, com igualar equacions químiques, com resoldre problemes d’estequiometria aplicant una base d’orientació i com visualitzar diferents tipus de reaccions.
Aquest recurs elaborat amb el programa Smart Notebook, és un projecte de final del curs D206. Ús metodològic de la pissarra digital, en la seva primera edició (2008-2009).
 

per Núria Puig Valldepérez - 24 febrer 2010

LE-Llengües estrangeres - 300 descàrregues

Les activitats proposades des del Col·legi Diocesà Sagrada Família de Tortosa (Baix Ebre), tenen com a principals objectius aprofundir en la cultura alemanya, identificar els països de parla alemanya, conèixer la geografia i iniciar amb l’alumnat de 4t d’ESO l’aprenentatge de la llengua alemanya.
Aquest recurs elaborat amb el programa Smart Notebook, és un projecte de final del curs D206. Ús metodològic de la pissarra digital, en la seva primera edició (2008-2009)
Alemanya
 

per Teresa Fontanet - 24 febrer 2010

EV-Visual i plàstica - 1434 descàrregues

Aquest recurs és un material de suport per a l’àrea de visual i plàstica. El contingut fa referència al tema del color (la llum, les mescles, el cercle cromàtic…) i es pot utilitzar tant a segon com a tercer d’ESO. L’autora és de l’IES Antoni Ballester de Mont-roig del Camp (Baix Camp).
Aquest recurs elaborat amb el programa Smart Notebook, és un projecte de final del curs D206. Ús metodològic de la pissarra digital, en la seva primera edició (2008-2009)
 

per Carmen Cruz - 24 febrer 2010

IN-Interdisciplinar - 511 descàrregues

Material de suport per a la realització d’una unitat de programació sobre el cuc de seda, per a 1r de Cicle Inicial d’Educació Primària. La proposta l’ha feta la Carmen Cruz del CRP Baix Penedès (El Vendrell).
Aquest recurs elaborat amb el programa Smart Notebook, és un projecte de final del curs D206. Ús metodològic de la pissarra digital, en la seva primera edició (2008-2009).
 

per M. Cinta Lluís - 24 febrer 2010

LE-Llengües estrangeres - 1020 descàrregues

A partir de les supersticions a la Gran Bretanya, en aquest projecte, la M. Cinta Lluís del Col·legi Episcopal Sagrada Família de Tortosa (Baix Ebre) , ens fa una proposta per a treballar el segons condicional de la llengua anglesa. Aquest recurs s’adreça a alumnes de 2n i 3r d’ESO.
Aquest recurs elaborat amb el programa Smart Notebook, és un projecte de final del curs D206. Ús metodològic de la pissarra digital, en la seva primera edició (2008-2009).
 

per Pau Sanchis Sanjuan - 24 febrer 2010

CS-Ciències socials - 1663 descàrregues

  • Material de suport a la unitat didàctica “Els primers pobladors” on es fa una introducció a les grans etapes de la història i a les unitats de mesura del temps històric, així com als aspectes més destacats dels tres grans períodes de la prehistòria: Paleolític, Neolític i Edat dels Metalls.
  • L’autor adreça la proposta a l’alumnat de 1r de Cicle Superior d’Educació Primària.
  • Aquest recurs elaborat amb el programa Smart Notebook, és un projecte de final del curs D206. Ús metodològic de la pissarra digital, en la seva primera edició (2008-2009).
 

per David Madorran Gil - 24 febrer 2010

LS-Llengua castellana i literatura - 889 descàrregues

Àmbit, context i característiques dels principals moviments d’avantguarda europeus sorgit al llarg del primer terç del segle XX. Introducció als cal·ligrames, una forma literària emprada per algun dels representants més destacats de les avantguardes literàries. L’autor és el David Madorran Gil de l’IES Els Alfacs de Sant Carles de la Ràpita (Montsià). La proposta s’adreça a alumnes de 4t d’ESO.
Aquest recurs elaborat amb el programa Smart Notebook, és un projecte de final del curs D206. Ús metodològic de la pissarra digital, en la seva primera edició (2008-2009)
 

per Àngels Ferré Llop - 24 febrer 2010

LE-Llengües estrangeres - 1213 descàrregues

Recurs de l’àrea de llengua anglesa per a 4t d’ESO, que té com a principal objectiu l’adquisició de nou vocabulari a partir de l’ús de prefixes i sufixes. L’autora és l’Àngels Ferré Llop de l’IES Terra Alta de Gandesa (Terra Alta).
Aquest recurs elaborat amb el programa Smart Notebook, és un projecte de final del curs D206. Ús metodològic de la pissarra digital, en la seva primera edició (2008-2009)
 
Pàgina: () 1 ... 74 75 76 77 78 79 80 81 ()