Fòrum de dubtes i suggeriments

Problemes per restaurar!

Re: Problemes per restaurar!

per Toni Hortal i Martínez -
Nombre de respostes: 0
Hola, Mercè.
Per a penjar a un Moodle un fitxer que excedeix la mida màxima cal fer-ho via FTP o dividint el fitxer en fitxers més petits, penjar-los i tornar-los a unir.
En el primer cas normalment és l'administrador/a del Moodle qui té accés al directori de fitxers via FTP per a poder penjar i/o descarregar, pel que t'hauries de posar en contacte amb aquesta persona per a que et pengés el fitxer.
En el segon cas, com que la còpia de seguretat d'un curs de Moodle no deixa de ser un conjunt de carpetes i fitxers que s'han comprimit en un únic fitxer amb formar zip, el que es pot fer és descomprimir aquest fitxer, crear fitxers comprimits de menys de 10 MB amb el contingut, penjar al Moodle aquests fitxers i utilitzar la funció de comprimir/descomprimir fitxers de l'administrador de fitxers de Moodle per a descomprimir-los i tornar a comprimir tot el contingut per a obtenir el fitxer original.

Toni Hortal
Equip d'Alexandria