Introducció

Alexandria està regit pel principi de cooperació entre les persones que lliurement hi participen amb la voluntat d'avançar en la millora de la pràctica docent basada en les aportacions de professionals del món de l'educació, veritables agents d'innovació i d'eficiència. Els materials educatius del servei Alexandria segueixen el model de "Recursos Educatius Oberts" (Open Educational Resources, OER), materials educatius que es poden utilitzar, reutilitzar, adaptar i compartir lliurement.

Alexandria recull i posa a disposició d'usuaris i usuàries materials educatius que poden consistir en:

 • Cursos per ser utilitzats a la plataforma Moodle
 • Materials empaquetats en SCORM
 • Materials per a pissarres digitals interactives (PDI) o sistemes de projecció interactius (SPI)

Pujar materials al repositori

Només poden pujar materials al repositori les persones que siguin usuàries del lloc. Per pujar el material l'usuari ha d'omplir la fitxa descriptiva i acceptar de forma expressa que ha llegit i accepta les condicions d'ús del lloc.

Pel que fa als continguts, en pujar materials al servei Alexandria, l'usuari accepta que:

 1. Es tracta d'un treball propi, susceptible de ser publicat al lloc.
 2. El contingut té finalitats educatives.
 3. El contingut no és difamatori ni obscè.
 4. No està infringint la llei ni els drets de les persones.

Per a més informació consulteu les PMF sobre com pujar materials.

Versions de Moodle

En el cas dels recursos específics per a la plataforma Moodle (cursos, preguntes de qüestionari, entrades de glossari) es poden pujar a Alexandria materials elaborats en la versió actual del Moodle Àgora.

Si el material està elaborat amb una versió de Moodle diferent a la del propi lloc d'Alexandria es poden produir desajusts durant la restauració del material per la qual cosa és recomanable que reviseu que s'ha realitzat correctament.

Mida dels fitxers

La mida màxima dels fitxers que es poden pujar al repositori és de 20 Mb. Per tal de reduir la mida dels vostres cursos podeu seguir les següents recomanacions:

 • Inseriu els vídeos i els sons des de llocs web externs en comptes de pujar els arxius a l'espai de fitxers del curs i enllaçar-los. Teniu informació sobre com fer-ho a la PMF "Com s'insereixen elements multimèdia externs als cursos Moodle?".
 • Quan pugeu les imatges feu-ho amb la mida amb què les visualitzareu, no més grans. Si voleu que es visualitzin a una amplada de 300 píxels no les pugeu de 2.000 píxels, estareu ocupant molt d'espai al lloc de fitxers. Vegeu la PMF "Què cal fer per optimitzar la mida de les imatges?".
 • Pugeu les imatges en un format comprimit (per exemple jpg) més que no pas en altres formats com bmp. Vegeu la PMF "Com triar el format d'imatge (GIF, JPG, PNG...) més adient per a les imatges?".

Drets d'autoria de continguts no propis

En cas que els vostres materials incorporin elements textuals o multimèdia que no siguin propis, caldrà referenciar-los, sempre que la llicència sota la que s’han fet públics permeti el seu ús. Podeu consultar l’ús d’obres en l’àmbit educatiucom referenciar materials.

Estructura dels cursos de Moodle

Inicialment només es podran pujar al repositori els cursos de Moodle que estiguin en format setmanal o per temes.

És recomanable que els cursos que les persones usuàries vulguin pujar al repositori Alexandria incorporin un document anomenat "Guia del curs" (que pot ser un recurs de Moodle del tipus pàgina web o pàgina de text) amb la descripció del curs i orientacions per al seu ús. Aquest document ha d'estar de manera preferent al bloc comú del curs i tenir les característiques d'una guia didàctica que expliqui les característiques dels destinataris (nivell educatiu), la relació amb el currículum (competències, àrees curriculars), orientacions didàctiques i metodologia de treball recomanada, recomanacions per a l'avaluació i altra informació que es consideri rellevant.

Els elements bàsics i imprescindibles de qualsevol curs són:

 • Recursos: Llibres de contingut amb la informació relativa a cada tema. També es poden incloure enllaços a recursos externs i a fitxers desats a l'àrea de "Fitxers" del curs, pàgines web/de text de Moodle, ... 
 • Activitats: Preferentment ha de contenir activitats diversificades i combinar activitats individuals i grupals, autoavaluatives (lliçons, qüestionaris, activitats h5p ...) amb activitats d'avaluació manual (tasques, glossaris, fòrums ...). Per tal d'aprofitar el potencial de Moodle és necessari que hi hagi un o més espais de comunicació de tipus fòrum.

Per seleccionar els recursos i les activitats podeu consultar la "Guia de Moodle per al professorat".

El resum del curs ha d'especificar, com a mínim, la següent informació:

 • El nom de la o les persones que han elaborat els continguts.
 • La llicència dels materials. Per defecte, aquesta llicència ha de ser Creative Commons Reconeixement-No Comercial-Compartir (by-nc-sa), tal i com està especificat al document "Condicions d'ús".

Aquesta informació es transcriu directament a partir de les dades de la fitxa. Comproveu que ha estat transcrita de manera correcta.

Els cursos no han de contenir blocs laterals, ja que per les característiques tècniques del servei aquests seran eliminats en restaurar-los al repositori. En el cas que el curs contingui blocs laterals amb informació rellevant (per exemple blocs HTML amb enllaços externs) es pot incloure un recurs explicant el seu contingut amb recomanacions per reconstruir-lo en restaurar el curs a un lloc Moodle extern.

Materials per a PDI

Les pissarres digitals interactives estan cada vegada més presents a les nostres aules i el professorat elabora materials que val la pena compartir i posar a disposició de la comunitat educativa. És per això que Alexandria disposa d'un servei específic per a aquest tipus de materials. Els formats inicialment previstos són:

 • Formats de video: .avi / .mpeg
 • Específics del tipus de pissarra:
  • OpenSankore: .ubz
  • Smart: .notebook, .xbk
  • Interwrite: .gwb
  • Mimio: .ink
  • Promethean: .flp
  • Interactive White Board: .iwb
 • Comprimits: .zip /.rar

Per a més informació consulteu la PMF "Com pujar materials per a PDI".

Materials SCORM

SCORM, de l'anglès Sharable Content Object Reference Model (Model de Referència d'Objectes de Contingut Compartible) és una especificació que permet crear objectes pedagògics estructurats. Els sistemes de gestió de continguts en línia originals usaven formats propietaris per als continguts que distribuïen. Com a resultat, no era possible l'intercanvi de tals continguts. Amb SCORM es fa possible el crear continguts que puguin importar-se dins de sistemes de gestió d'aprenentatge diferents, sempre que aquests suportin la norma SCORM.

Els principals requeriments que el model SCORM tracta de satisfer són:

 • Accessibilitat: capacitat d'accedir als components d'aprenentatge des d'un lloc distant a través de les tecnologies web, així com distribuir-los a altres llocs.
 • Adaptabilitat: capacitat de personalitzar la formació en funció de les necessitats de les persones i organitzacions.
 • Durabilitat: capacitat de resistir a l'evolució de la tecnologia sense requerir ser concebuts de nou, una reconfiguració o una reescriptura del codi.
 • Interoperabilitat: capacitat d'utilitzar-se en un altre emplaçament i amb un altre conjunt d'eines o sobre una altra plataforma de components d'ensenyament desenvolupades dins d'un lloc, amb un cert conjunt d'eines o sobre una certa plataforma. Existeixen nombrosos nivells d'interoperabilitat.
 • Reusabilitat: flexibilitat que permet integrar components d'ensenyament dins de múltiples contextos i aplicacions.

Podeu visualitzar els materials que s'han incorporat a la Biblioteca de materials SCORM des de l'equip d'Alexandria.

Per a més informació consulteu la PMF "Com pujar objectes SCORM".

Darrera modificació: dijous, 10 de desembre 2020, 11:12